หน้าหลัก » งานราชการ » โรงพยาบาลศรีธัญญา! เปิดรับสมัครงานสอบเป็นพนักงาน 12 อัตรา

โรงพยาบาลศรีธัญญา! เปิดรับสมัครงานสอบเป็นพนักงาน 12 อัตรา

โพสโดย : admin | วันที่ : 10 December 2019
หมวดหมู่ : งานราชการ

โรงพยาบาลศรีธัญญา! เปิดรับสมัครงานสอบเป็นพนักงาน 12 อัตรา

โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 12 อัตรา เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

สามารถสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน – 17 ธันวาคม 2562

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน 13,300.- บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

2. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน 13,300 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน 10,200.- บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

4. ตำแหน่ง พนักงานบัตรรายงานโรค
อัตราเงินเดือน 7,590.- บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือตอนปลายสายสามัญ (ม.6) หรือเทียบเท่า

5. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
อัตราเงินเดือน 7,590.- บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือตอนปลายสายสามัญ (ม.6) หรือเทียบเท่า

6. ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร
อัตราเงินเดือน 7,590.- บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือตอนปลายสายสามัญ (ม.6) หรือเทียบเท่า

7. ตำแหน่ง พนักงานบริการ
อัตราเงินเดือน 7,590.- บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่า

การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครสอบได้ด้วยตนเองที่
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี
ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน – 17 ธันวาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

แสดงความคิดเห็น